Akhirusannah & Pentas Seni KB – TK Al Ikhlas, Bekasi

Menghadiri acara kakak Andi Almira Az-Zahra, Akhirusannah & Pentas Seni
KB – TK Al Ikhlas, T.A. 2018-2019, Kota Bekasi.

Terima kasih ibu-ibu guru, terima kasih pejuang-pejuang pendidikan, pahlawan tanpa tanda jasa, yang dengan penuh cinta dan kesabaran, telah mendidik anak-anak kami, semoga amal ibadah ibu guru semua senantiasa mendapatkan balasan dan pahala berlipat ganda di sisi Allah, SWT.